استفاده از سلولهای در حال استراحت Halomonas salina HSL5 بعنوان زیست واکنشگر برای تولید بیولوژیک اسید وانیلیک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-13

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی


جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته Iranian rice-NSLTP2 ( Oriza sativa) حاوی جهش Y45W

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

اعظم احمدی؛ مهران میراولیائی؛ مجید متولی باشی؛ عبدالرحیم صادقی؛ حمید ابطحی؛ زهرا اسلامی؛ کامران قائدی


جداسازی و تعیین خصوصیت یک سویه مخمری دریازی مقاوم به سلنیت و کاربرد آن در زی پالایی سلنیت

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-14

مراحم آشنگرف


اثر القایی کیتوزان و کلشی‌سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-13

نسرین ایوبی؛ بهمن حسینی؛ محمد فتاحی


ارزیابی ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی DNAISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

لیلا جانی پور؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


جداسازی و شناسایی باکتری نمک دوست نسبیSL-7 Halobacillus sp. با پتانسیل زی تبدیلی ال-تیروزین به ال-دوپا

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی


بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران


بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera , S. rechingeri , S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 107-119

المیرا احسانی؛ فاطمه سفیدکن؛ فرزانه حسینی


اثرات متقابل ضد باکتریایی اسانس رزماری و اسانس اسطوخودوس برروی دو باکتری گرم مثبت و سه باکتری گرم منفی در محیط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 121-136

سلمان احمدی اسبچین؛ محمد جواد مصطفی پور


جهش‌زایی در برنج برای ایجاد تحمل به خشکی و بررسی تغییرات ژنتیکی جهش یافته‌ها با نشانگر ISSR

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 126-140

اسدالله احمدی خواه؛ هدا شجاعیان؛ محمدهادی پهلوانی


اثر سینرژیک عصاره گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) و فیکوسیانین بر القای مرگ برنامه ریزی شده در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(HT-29)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 126-135

مرجان اربابی؛ حلیمه حسن پور؛ سمیه عرب زاده؛ پروانه مقامی


اورسولیک اسید: تری‌ترپنوئید 5 حلقه‌ای موجود در پوست سیب با طیف گسترده‌ای از اثرات درمانی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 133-146

سحر احمدزاده؛ نورالدین بختیاری


جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن دفنسین (Def1) تربچه خوراکی (Raphanus sativus)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 136-145

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی


خالص سازی وتعیین خصوصیات کینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری Serratia marcescens

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-153

لیلا آب خویی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مینا کلاهدوز محمدی؛ فرشته افتخار؛ نیلوفر کرجی؛ فرزانه میرفخار؛ نازنین وزیری تبار


بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده باGR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 154-163


معرفی سویه جدید مخمری Candida sp. strain MY2 با توان بالقوۀ سنتز سریع و برون سلولی نانوکریستال های اکسید روی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-166

مراحم آشنگرف


تولید و بهینه سازی پلی‌هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-205

زمزم جوادی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم


بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 219-229

فاطمه بنی اسدی؛ امین باقی زاده؛ غلامحسین شهیدی بنجار


اثر داروی گیاهی آیمود برتولید نیتریک اکساید در سلولهای میکروگلیای ملتهب

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 242-250


جایگزینی دِپروتئینه نمودن استخراج کیتین پوسته سخت پوستان با فن آوری زیستی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 256-264

یوسفعلی اسدپور-اوصالو


بررسی تاثیر نوع حلال بر روی شکل گیری لیپوزوم دوناگزومه (DSPC-CHOL) با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 261-273

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


تأثیر مراحل فنولوژیک گیاه دارویی Achillea pachycephala Rech.f.. بر مهار گلایکه شدن آلبومین در شرایط in vitro

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 274-285

مهوش افشاری؛ مهدی رحیم ملک؛ مهران میراولیائی


تولید زیستی وانیلین طبیعی از سوبستراهای فنیل پروپانوئیدی بوسیله زیست تبدیلی با استفاده از سلول های میکروبی

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 316-334

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی


بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4A

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 318-326

زینب امروزی؛ سعید امین زاده؛ علی اصغر کارخانه ای؛ جهان علی خواجه


بررسی مقایسه ای اثر عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum album)

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 328-338

حنانه تشکری میانرودی؛ محسن شریفی؛ نجمه احمدیان چاشمی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش