موضوعات = بیوانفورماتیک
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژنومی و پروتئومی دو نوع پروتئین شوک حرارتی (HSP90-a و HSP90-b) نژاد بز تالی و مقایسه آنها در هفت گونه حیوان اهلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

الهام رضوان نژاد


شناسایی ژن های کلیدی دخیل در سرطان پستان سه گانه – منفی به عنوان نشانگر زیستی مستعد با استفاده از آنالیز داده‌های ترانسکریپتومی توالی یابیRNA مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

پگاه محبوب نیا؛ مصطفی رفیعی پور؛ رضا مهدیان؛ فریناز به فرجام


بررسی پیوند دی سولفیدی 52-36 در تغییرات ساختاری و انعطاف پذیری دمین FK پروتئین FSTL1، یک مطالعه محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

سیده شهربانو جعفری؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سپیده جعفری؛ محمد رضا گنجعلی خانی


توالی RGD اتصال پپتیدهای مشتق از کلاژن IV به اینتگرین‌ها را بهبود می‌بخشد: یک مطالعه in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

ریحانه چمنی؛ محسن نم نبات؛ محمد حسین طالقانی؛ آیلار ایمان پور


مقایسه برهم کنش های ریبوزم 40S انسانی و حیوانات ناقل با پروتئین NSP1 ویروس SARS-cov

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

بیژن بمبئی؛ آفاق باپیرزاده؛ میترا صالحی؛ زرین مینوچهر


مطالعه برهمکنش پروتئین تیمیدین کیناز ویروس آبله میمونی با ترکیبات طبیعی با استفاده از داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

طوبی عبدی زاده


بررسی بیومکانیکی غشای باکتری بیوفیلمی و بررسی اثر پپتید ضدبیوفیلم بر مشخصه‌های مولکولی و بیومکانیکی غشا: مطالعه دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه ابراهیمی ترکی؛ محبوبه ضرابی؛ مهکامه شربتدار؛ احیا عبدی عالی


معرفی مدل های غشای سلول سرطانی و ارزیابی عملکردی آن ها در تقابل با پپتید زیست-فعال، با استفاده از شبیه سازی های دینامیک مولکولی تمام-اتمی و هدایت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سمیه دباغ صادق پور؛ محبوبه ضرابی؛ سعید بلالایی؛ ریحانه رمضانی


استخراج و غربالگری محاسباتی پپتیدهای فعال‌کننده آپوپتوز از شیر با هدف بهینه‌سازی درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

الناز چیت ساززاده؛ فرزانه محمدی فارسانی؛ محمد رضا گنجعلی خانی


پیش‌بینی تعاملا‌ت بین RNA و پروتئین با استفاده از ترنسفورمرها و شبکه های عصبی دوقلوی ناهمسان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 74-91

10.22034/cmr.2022.2200

نیکتا گوهری صدر؛ آرمین بهجتی؛ فاطمه زارع میرک آباد


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-229

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 230-247

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-77

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده


تاثیر مشتق های بوسولیک اسید 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) روی ساختار مونومر و دیمر Aβ(1-40) و Aβ(1-42) : نگرش شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 669-684

شهلا بلبلیان؛ محمدرضا بزرگمهر؛ علی مرسلی


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 425-437

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


غربالگری مجازی مبتنی بر ساختار با توان بالا جهت انتخاب ترکیب(ترکیبات) شیمیایی مهارکننده‌ی جدید علیه کمپلکس فاکتور رونویسی FOXM1 با ترادف ژنومی هدف

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 198-211

حمید مهدیونی؛ طاهره مراتی


طراحی مجازی و مدلسازی مولکولی ترکیبات پپتیدی پایدار کننده ساختار چهارتایی گوانین

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 316-331

سید احمد عبادی؛ مریم خزایی؛ دارا دستان


تأثیر الگوریتم‌های فراابتکاری در همترازی شبکه‌های مبتنی بر میانکنش پروتئین-پروتئین در پنج گونه زیستی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 152-167

الهام مهدی پور؛ محمد قاسم زاده


بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 358-371

اشکان عباسی فرد سمنانی؛ مهدی صادقی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


بررسی In silico روند تکامل مولکولی و گسترش خانوادۀ پروتئینی ژرانیل‌ژرانیل‌دی فسفات‌سنتاز در گیاهان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 326-342

سارا فرحبخش؛ سنبل ناظری؛ زرین مینوچهر


مقایسه برنامه های سرهم‌بندی و آنالیز هستی‌شناسی با استفاده از داده‌های حاصل از توالییابی ترنسکریپتوم زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 155-168

عبدالناصر پورصلواتی؛ امین ابراهیمی؛ سجاد رشیدی منفرد


کشف رابطه‌ی میان تنظیم بیان ژن‌ها و تغییرات هیستون استیلاسیون با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 411-416

نفیسه بنی‌رضی مطلق؛ فاطمه زارع میرک آباد


مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 417-431

الهام رضوان نژاد؛ صفا لطفی؛ آزاده بوستان


جداسازی ، همسانه‌سازی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی زیر واحد I ژن سیتوکروم اکسیداز C در مرکبات

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 469-477

علی عباسی؛ مریم غائب زمهریر؛ مسعود توحیدفر؛ نادر حسن زاده


بررسی محتوای اسیدآمینه ای، ساختار و ارتباطات فیلوژنتیکی توکسین های دیس‎اینتگرین گونه‌های مار افعی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 320-329

مریم ربیعی؛ فرزانه محمدی فارسانی