موضوعات = بیوتکنولوژی
بیان پروتئین نوترکیب EIT در شرایط شبیه ساز بی وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

مریم صلواتی فر؛ شیدا کاشان پور؛ علی هاتف سلمانیان


بررسی اثر مقادیر مختلف اوره و کلسیم در تشکیل فرمهای مختلف کربنات کلسیم با استفاده از اسپوروسارسینا پاستوری در محیط رسوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

غلامرضا قزلباش؛ نرجس گندلی مصطفی؛ محمد شفیعی


بیان سازه نوترکیب حاوی CTLA4 در باکتری و بررسی فعالیت بیولوژیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

حسین مهدی زاده؛ جعفر سلیمیان؛ جعفر امانی؛ راحله حلبیان؛ زهرا نورمحمدی؛ یونس پناهی


پیش‌بینی تعاملا‌ت بین RNA و پروتئین با استفاده از ترنسفورمرها و شبکه های عصبی دوقلوی ناهمسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

نیکتا گوهری صدر؛ آرمین بهجتی؛ فاطمه زارع میرک آباد


تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژنومی و پروتئومی دو نوع پروتئین شوک حرارتی (HSP90-a و HSP90-b) نژاد بز تالی و مقایسه آنها در هفت گونه حیوان اهلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

الهام رضوان نژاد


کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتئین Csu از باکتری اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم به منظور ایجاد واکسن ژنی نوترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

اسکندر حسین نژاد لزرجانی؛ عباس دوستی؛ علی شریف زاده


شناسایی ژن های کلیدی دخیل در سرطان پستان سه گانه – منفی به عنوان نشانگر زیستی مستعد با استفاده از آنالیز داده‌های ترانسکریپتومی توالی یابیRNA مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

پگاه محبوب نیا؛ مصطفی رفیعی پور؛ رضا مهدیان؛ فریناز به فرجام


انتخاب محیط کشت بهینه برای جوانه‌زنی بذر و کالزایی و تعیین محتوای ساپونین سوسپانسیون سلولی گیاه چوبک (Acanthophyllum sordidum) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

زهرا الماسی؛ جلیل خارا؛ منصور افشار محمدیان


بررسی پیوند دی سولفیدی 52-36 در تغییرات ساختاری و انعطاف پذیری دمین FK پروتئین FSTL1، یک مطالعه محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

سیده شهربانو جعفری؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سپیده جعفری؛ محمد رضا گنجعلی خانی


- تولید پپتیدهای نوترکیب پکسیگانان-ایزگانان و پکسیگانان درگیاه توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

الهام عطایی کچویی؛ علی نیازی؛ فرزانه آرام


تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده زیست تخریب پذیر بر پایه گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین به عنوان یک سیستم دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

الهام ارکان؛ فرانک آغاز


توالی RGD اتصال پپتیدهای مشتق از کلاژن IV به اینتگرین‌ها را بهبود می‌بخشد: یک مطالعه in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

ریحانه چمنی؛ محسن نم نبات؛ محمد حسین طالقانی؛ آیلار ایمان پور


مقایسه برهم کنش های ریبوزم 40S انسانی و حیوانات ناقل با پروتئین NSP1 ویروس SARS-cov

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

بیژن بمبئی؛ آفاق باپیرزاده؛ میترا صالحی؛ زرین مینوچهر


افزایش تولید تاکسول در ریشه هایی مویین ایجاد شده در سرخدار ایرانی (Taxus baccata.sp)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

هوشنگ گوهرچینی؛ خدیجه باقری؛ محمد رضا زمانی


مطالعه برهمکنش پروتئین تیمیدین کیناز ویروس آبله میمونی با ترکیبات طبیعی با استفاده از داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

طوبی عبدی زاده


بهینه‎ ‎سازی محیط کشت باسیلوس سویه‎ AGh1 ‎‏ جهت تولید آنزیم‎ ‎‏ اندو-4،1-بتا-‏دی-گلوکاناز و تعیین ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

حسن دیبا؛ جعفر همت؛ محسن واعظ


تولید هیدروژل‌های تشکیل شونده در محل کامپوزیتی کتیرا/هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده با داکسی‌سایکلین برای رهایش دارو و بهبود زخم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

سارا جانقربان لاریچه؛ مسلم توکل


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

شریفه حسین پور؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


اثر ریزنمونه، نیتروپروساید و سیلیکون در اندام‌زایی درون شیشه‌ای گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

ابراهیم دورانی؛ هانیه جیرانپور


بررسی بیومکانیکی غشای باکتری بیوفیلمی و بررسی اثر پپتید ضدبیوفیلم بر مشخصه‌های مولکولی و بیومکانیکی غشا: مطالعه دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه ابراهیمی ترکی؛ محبوبه ضرابی؛ مهکامه شربتدار؛ احیا عبدی عالی


معرفی مدل های غشای سلول سرطانی و ارزیابی عملکردی آن ها در تقابل با پپتید زیست-فعال، با استفاده از شبیه سازی های دینامیک مولکولی تمام-اتمی و هدایت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سمیه دباغ صادق پور؛ محبوبه ضرابی؛ سعید بلالایی؛ ریحانه رمضانی


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-229

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 230-247

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


ارزریابی عملکرد دو پپتید نشانه از گیاهان اطلسی ((Petunia × hybrida و اسفناج (Spinacia oleracea) به منظورانتقال پروتئین های نوترکیب به اندامک کلروپلاست

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 265-278

مرجان آدی گوزلی بهروز؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


امکان‌سنجی حمایت حقوقی از داده‌های توالی دیجیتال

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 192-211

حسن اسکندریان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم