موضوعات = بیوتکنولوژی
تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژنومی و پروتئومی دو نوع پروتئین شوک حرارتی (HSP90-a و HSP90-b) نژاد بز تالی و مقایسه آنها در هفت گونه حیوان اهلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

الهام رضوان نژاد


کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتئین Csu از باکتری اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم به منظور ایجاد واکسن ژنی نوترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

اسکندر حسین نژاد لزرجانی؛ عباس دوستی؛ علی شریف زاده


شناسایی ژن های کلیدی دخیل در سرطان پستان سه گانه – منفی به عنوان نشانگر زیستی مستعد با استفاده از آنالیز داده‌های ترانسکریپتومی توالی یابیRNA مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

پگاه محبوب نیا؛ مصطفی رفیعی پور؛ رضا مهدیان؛ فریناز به فرجام


انتخاب محیط کشت بهینه برای جوانه‌زنی بذر و کالزایی و تعیین محتوای ساپونین سوسپانسیون سلولی گیاه چوبک (Acanthophyllum sordidum) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

زهرا الماسی؛ جلیل خارا؛ منصور افشار محمدیان


بررسی پیوند دی سولفیدی 52-36 در تغییرات ساختاری و انعطاف پذیری دمین FK پروتئین FSTL1، یک مطالعه محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

سیده شهربانو جعفری؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سپیده جعفری؛ محمد رضا گنجعلی خانی


تولید پپتیدهای نوترکیب پکسیگانان-ایزگانان و پکسیگانان درگیاه توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

الهام عطایی کچویی؛ علی نیازی؛ فرزانه آرام


توالی RGD اتصال پپتیدهای مشتق از کلاژن IV به اینتگرین‌ها را بهبود می‌بخشد: یک مطالعه in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

ریحانه چمنی؛ محسن نم نبات؛ محمد حسین طالقانی؛ آیلار ایمان پور


مقایسه برهم کنش های ریبوزم 40S انسانی و حیوانات ناقل با پروتئین NSP1 ویروس SARS-cov

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

بیژن بمبئی؛ آفاق باپیرزاده؛ میترا صالحی؛ زرین مینوچهر


مطالعه برهمکنش پروتئین تیمیدین کیناز ویروس آبله میمونی با ترکیبات طبیعی با استفاده از داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

طوبی عبدی زاده


بهینه‎ ‎سازی محیط کشت باسیلوس سویه‎ AGh1 ‎‏ جهت تولید آنزیم‎ ‎‏ اندو-4،1-بتا-‏دی-گلوکاناز و تعیین ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

حسن دیبا؛ جعفر همت؛ محسن واعظ


تولید هیدروژل‌های تشکیل شونده در محل کامپوزیتی کتیرا/هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده با داکسی‌سایکلین برای رهایش دارو و بهبود زخم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

سارا جانقربان لاریچه؛ مسلم توکل


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

شریفه حسین پور؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


بررسی بیومکانیکی غشای باکتری بیوفیلمی و بررسی اثر پپتید ضدبیوفیلم بر مشخصه‌های مولکولی و بیومکانیکی غشا: مطالعه دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه ابراهیمی ترکی؛ محبوبه ضرابی؛ مهکامه شربتدار؛ احیا عبدی عالی


معرفی مدل های غشای سلول سرطانی و ارزیابی عملکردی آن ها در تقابل با پپتید زیست-فعال، با استفاده از شبیه سازی های دینامیک مولکولی تمام-اتمی و هدایت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سمیه دباغ صادق پور؛ محبوبه ضرابی؛ سعید بلالایی؛ ریحانه رمضانی


استخراج و غربالگری محاسباتی پپتیدهای فعال‌کننده آپوپتوز از شیر با هدف بهینه‌سازی درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

الناز چیت ساززاده؛ فرزانه محمدی فارسانی؛ محمد رضا گنجعلی خانی


همسانه‌سازی و بیان موقت و دائم پپتید ضد میکروبی انسانی Cathelicidin LL-37 در توتون و بررسی تاثیر آن روی عامل بیماری شانکر باکتریایی در شرایط In vitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

ابوالفضل افتخاری سیس؛ فاطمه دهقان نیری


سنتز زیستی، بهینه سازی و مشخصه یابی نانوذرات طلا توسط عصاره بذر بنگ دانه (Hyoscyamus niger) به روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22034/cmr.2024.7535.2553

مهلا اسدی؛ امین باقی زاده


افزایش بیان ژن زمان گلدهی خردل (TFL1)، گذر از فاز رویشی به زایشی را در گیاهان تراریخته آرابیدوپسیس به تأخیر می‌اندازد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/cmr.2024.8266.3176

محسن اسدی؛ زهرا محمدی؛ فرخنده رضانژاد


تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده زیست تخریب پذیر بر پایه گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین به عنوان یک سیستم دارورسانی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 92-109

10.22034/cmr.2024.2262

الهام ارکان؛ فرانک آغاز


بررسی اثر مقادیر مختلف اوره و کلسیم در تشکیل فرمهای مختلف کربنات کلسیم با استفاده از اسپوروسارسینا پاستوری در محیط رسوبی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 30-44

10.22034/cmr.2022.2180

نرجس گندلی مصطفی؛ غلامرضا قزلباش؛ محمد شفیعی


بیان سازه نوترکیب حاوی CTLA4 در باکتری و بررسی فعالیت بیولوژیکی آن

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 60-73

10.22034/cmr.2022.2198

حسین مهدی زاده؛ جعفر سلیمیان؛ جعفر امانی؛ راحله حلبیان؛ زهرا نورمحمدی؛ یونس پناهی


پیش‌بینی تعاملا‌ت بین RNA و پروتئین با استفاده از ترنسفورمرها و شبکه های عصبی دوقلوی ناهمسان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 74-91

10.22034/cmr.2022.2200

نیکتا گوهری صدر؛ آرمین بهجتی؛ فاطمه زارع میرک آباد


بیان پروتئین نوترکیب EIT در شرایط شبیه ساز بی وزنی

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 372-388

10.22034/cmr.2023.2173

مریم صلواتی فر؛ شیدا کاشان پور؛ علی هاتف سلمانیان


افزایش تولید تاکسول در ریشه هایی مویین ایجاد شده در سرخدار ایرانی (Taxus baccata.sp)

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 328-342

10.22034/cmr.2023.2273

هوشنگ گوهرچینی؛ خدیجه باقری؛ محمد رضا زمانی


اثر ریزنمونه، نیتروپروساید و سیلیکون در اندام‌زایی درون شیشه‌ای گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 315-327

10.22034/cmr.2023.2311

هانیه جیران پور؛ ابراهیم دورانی