موضوعات = بیوتکنولوژی
مطالعه‌ی مولکولی بیان ژن بیوفیلم icaD تحت اثر عصاره گیاهان زنجبیل و کنگر فرنگی در باکتری Staphylococcus aureus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

متین قدرت؛ هادی حبیب الهی؛ محمد رضا صفری مطلق


بهبود تولید و مقاومت به اتانل در مخمر ساکارومایسس سرویزیه با راهبرد مهندسی تکاملی با استفاده از تنش 1-بوتانل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسداللهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی؛ امیر فیضی


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


تنوع باکتری‌های ریزوبیومی جدا شده از گره‌های ریبوزومی ریشه گیاه یونجه آلفا آلفا (Medicago sativa) با استفاده از قطعات برشی ژن 16rRNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

شهرزاد گلابکش؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ محمد رشنو


بهینه سازی فرآیند زی تبدیلی ال تیروزین به ال دوپا توسط سویه جدید باکتری Paenibacillus sp. strain CT4W با استفاده از روش های تک عاملی و تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی؛ محمد مجدی


تجزیه پروتئوم: شناسایی پروتئین های گیاهی تجمع یافته در روده حشرات کامل Aelia acuminata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

محمد سعادتی


تاثیر مشتق های بوسولیک اسید 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) روی ساختار مونومر و دیمر Aβ(1-40) و Aβ(1-42) : نگرش شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا بزرگمهر؛ شهلا بلبلیان؛ علی مرسلی


اثر قارچ اندوفیت و نانوذره اکسید روی بر برخی شاخصهای رشدی و فیتوشیمیایی گیاه عروسک پشت‌پرده در شرایط درون‌شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

صالح شهابی وند؛ نسترن حیدری


تهیه انواع فرمولاسیونهای لیپوزومی پیپراکتام و بررسی اثر ضد میکروبی بر Pseudomonas aeruginosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

حمیده میرزاخانلو؛ رابعه خوشنویس زاده؛ شهره زارع کاریزی


تاثیر فاکتور‌های القایی بر توان رشد، کلون‌زایی و الگوی ژنتیکی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمدرضا کلباسی؛ حسین بهاروند؛ سمانه پورسعید؛ گورو یوشیزاکی


مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده


بررسی فعالیت تثبیت نیتروژن، بیان ژن nifH و رشد در سیانوباکتر Aliinostoc sp.، تحت تاثیرمنابع نیتروژن، فسفر و پتاسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

محمد فارسی؛ مریم نبی پور؛ قربان علی نعمت زاده؛ امین میرشمسی کاخکی


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


ارزریابی عملکرد دو پپتید نشانه از گیاهان اطلسی ((Petunia × hybrida و اسفناج (Spinacia oleracea) به منظورانتقال پروتئین های نوترکیب به اندامک کلروپلاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

مرجان آدی گوزلی بهروز؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


غربالگری مجازی مبتنی بر ساختار با توان بالا جهت انتخاب ترکیب(ترکیبات) شیمیایی مهارکننده‌ی جدید علیه کمپلکس فاکتور رونویسی FOXM1 با ترادف ژنومی هدف

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 198-211

حمید مهدیونی؛ طاهره مراتی


آشکار سازی اگزوزم های مترشح از سلولهای سرطان ریه در بستر میکروفلویدیک به روش ایمونوفلورسانس

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 225-238

کوشا ایرانی؛ رویا کلا هچی؛ حسین نادری منش؛ عبداله اله وردی


جداسازی و شناسایی باکتری سرمادوست از روده سخت پوست گاماروس جدا شده از چشمه‌های آب سرد شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری وارزیابی آنزیم‌های مختلف آن

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 239-255

روح الله همتی؛ معصومه یوسف زاده؛ بهناز صفار؛ علیرضا نوری


طراحی مجازی و مدلسازی مولکولی ترکیبات پپتیدی پایدار کننده ساختار چهارتایی گوانین

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 316-331

سید احمد عبادی؛ دارا دستان؛ مریم خزایی


بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن per1-bla در جدایه های baumannii Acinetobacter مقاوم به آنتی بیوتیک، با استفاده از روش PCR Time Real quantitative

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 349-366

توحید پیری قراقیه؛ سیدعطاله سادات شاندیز؛ شیدا بیرانوند


ارزیابی بیان موقت ژن های AS1 و 4'CGT در ﮔﻠﺒﺮگ‌ﻫﺎی بنفشه آفریقایی ﺑﺎ سیستم اﮔﺮواﯾﻨﻔﯿﻠﺘﺮﯾﺸﻦ جهت تولید رنگ جدید در گل

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 367-381

امیر رجبی؛ لیلا فهمیده؛ مجتبی کیخاصابر؛ ولی اله قاسمی عمران


بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران


طراحی،کلونینگ، بیان و خالص سازی پپتید هیستاتین 3 جهش یافته و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 75-88

زهرا توکلی؛ بهناز صفار؛ کریم مهنام؛ روح الله همتی


تأثیر الگوریتم‌های فراابتکاری در همترازی شبکه‌های مبتنی بر میانکنش پروتئین-پروتئین در پنج گونه زیستی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 152-167

الهام مهدی پور؛ محمد قاسم زاده


مطالعات مولکولی، بیوانفورماتیکی و تعیین ویژگی های عملکردی آنزیم کتکول 2و3 دی‌اکسیژناز از سویه Aneurinibacillus migulanus Znu12

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 16-28

ثریا محمدزاده؛ نسرین احمدپور؛ زیبا میرزایی؛ وهب جعفریان