موضوعات = بیوشیمی
بررسی تجزیه زیستی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز ترشحی قارچ پنی-سیلیوم

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 339-350

مهدیه شهابی نژاد؛ محمد رضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان


اورسولیک اسید: تری‌ترپنوئید 5 حلقه‌ای موجود در پوست سیب با طیف گسترده‌ای از اثرات درمانی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 133-146

سحر احمدزاده؛ نورالدین بختیاری


تاثیر حلال های آلی بر فعالیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 161-170

زهرا برکشادی؛ یعقوب پاژنگ؛ رشید جامعی


بهینه سازی آماری تولید سلولاز به وسیله باسیلوس آرئوس سویه AV10 با روش تخمیر حالت جامد ضایعات سلولزی و تعیین خصوصیت نسبی آن

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 409-420

فاطمه آزادیان؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی


تاثیر اسانس نعنا بر روی استرس اکسیداتیو و بیان ژن COX-2 در پیشگیری از سپسیس

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 484-499

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ آزاده رسولی؛ محمدحسن کاروین آشتیانی


تعیین ساختار سوم پروتئین HMGB4 انسانی با استفاده از دو روش مبتنی بر هومولوژی مدلینگ

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 521-532

صفا لطفی؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار


ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز دو گونه Sargassum angostifolium و Palisada perforata

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 158-171

کیانا پیریان؛ سهیلا معین؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی؛ خسرو پیری


بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی با عصاره هیدروالکلی گیاه مامیثا (Glaucium corniculatum curt)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 58-66

راضیه عارفیار؛ مهران میراولیائی؛ ادرشیر طالبی؛ اکرم امین جعفری؛ محسن زحمتکش


ارتباط زاویه بین دمین‌های انتهای آمینو و انتهای کربوکسی با فعالیت آنزیمی ترمولیزین و الاستاز

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 114-120

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمودرضا آقامعالی


مطالعه میانکنش نانوذره اکسید مس با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک فلورسانس

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 339-348

علی ریاحی مدوار؛ علیرضا قاسمی نسب


تأثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 399-408

معصومه محمدی؛ سعید نژاوند؛ محمد پاژنگ؛ علیرضا امانی قدیم


بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش یافته غنی از آرژینین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 242-251

فرشته رحمتی؛ امین تشکر؛ سامان حسینخانی؛ اکبر حیدری


سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی( Origanum majorana )و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 161-173

سمیه کاوسی؛ هاشم یعقوبی


اثر کلسیم بر فعال سازی ترمولیزین توسط نمک

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 100-105

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمود رضا آقا معالی؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد


بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 463-473

کوثر هوشمند؛ احمد آسوده


بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای RAW 264.7 تحریک شده با LPS

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 282-290

مهرناز رضایی؛ حسین غفوری؛ لیلا جمالزاده؛ محمود رضا آقامعالی؛ اسداله محمدی


شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 198-208

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری


استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 234-243

الناز فهیمی بایرامی؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده


جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-47

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد


مطالعه اهمیت و نقش اسیدهای آمینه آسپارژین 28 و لیزین 30 فوتوپروتئین اکورین در جذب کلسیم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 468-474

معصومه اسماعیل نژاد؛ مهدی زین الدینی؛ نادر مقصودی


مطالعات مقایسه‌ای مقاومت پروتئازحاصل ازسودوموناس آئروجینوزا در مقایسه با ترمولیزین حاصل از باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس در حلال‌های آلی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 560-567

افسانه صدرممتاز؛ سید محسن اصغری


مطالعه پایداری ساختاری آنزیم پپسین در حضور نانوذرات اکسیدروی و اکسیدآهن

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 344-351

بهزاد شارقی؛ کلثوم شهدادنژاد؛ هما محمدی


طراحی ترکیبات کرومنی جدید با فعالیت ضد سرطانی و بررسی چگونگی میانکنش آنها با توبولین به روش داکینگ مولکولی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 178-190

مصطفی جواهری مقدم؛ حسن آریاپور؛ علی اکبر دهنوخلجی


کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 202-210

سیدحسین خالقی نژاد؛ علی اصغر کارخانه ای؛ غلامرضا مطلب؛ سعید امین زاده؛ باقر یخچالی


بررسی نحوه تاثیر جهش ها بر غیر فعال شدن آنزیم پیرازین آمیداز با شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 266-278

مهرنوش صفرزاده؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد؛ فرحنوش دوستدار؛ نادر چاپارزاده؛ داود ربیعی فرادنبه؛ احمد یاری خسروشاهی؛ علیرضا محمدپور