موضوعات = بیوشیمی
طراحی و تولید کاوشگر بیولومینسانی جدید برای تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

یاسمن مزیدی؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سیده شهربانو جعفری


ارزیابی فولدینگ RNA، روابط تکاملی، و مدل‌سازی مولکولی برهمکنش‌های سوبسترا-آنزیم در لوسیفراز Luciola sp. با داکینگ مولکولی و آنالیزهای بیوانفورماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

مجتبی مرتضوی؛ مسعود ترکزاده ماهانی؛ مهدی رحیمی؛ علی ریاحی مدوار


تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات پلیمری هدفمند حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA در رده سلولیMCF-7 سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

هاشم یعقوبی؛ هادی اسکانلو؛ میلاد داننده باقر آباد؛ ندا فرازی؛ بشیر ندایی شکراب


ساخت حسگر زیستی مبتنی‌بر نانوساختار پلی‌آنیلین/نانوذرات نقره جهت تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز به‌منظور سنجش گلوکز خون در بیماران دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


سنتز نانوذرات کبالت روی بستر اکسید گرافن مغناطیسی و کاربرد آنها به عنوان کاتالیست قابل بازیافت و سنجش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

نازنین خادمی؛ زهرا کرمی


بهبود اثر ضد توموری پکلی تاکسل توسط پپتید ضد رگ زایی در مدل موشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

مهسا قیاسیان ابیانه؛ سرور رمضان پور؛ سمیه احتشام


خصوصیات و کاربردهای پراکسیدازهای گیاهی و نانوزیم‌های شبه پراکسیداز

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 297-313

فهیمه بهرام نژاد؛ علی ریاحی مدوار


نقش پیش انکوباسیون در تشکیل کمپلکس سوپراملکولی لوسیجنین با پاراسولفوناتوکلیکس[4]آرن در محیط کشت سلولی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 128-142

ریحانه خسروی؛ امیر نوروزی


بررسی محتوای فنول و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌کولین‌استرازی نمونه‌های بره موم جمع آوری شده از سه منطقه استان کرمان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-14

شهناز فتحی هفشجانی؛ صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار


بهینه سازی واکنش های اتّصال آمینو اسید به رزین وَنگ و نشاندار کردن پپتید با کروموفور(6/5)–کربوکسی فلورسین

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 595-611

ریحانه خسروی؛ مرتضی دلیری؛ زهرا عزیزی؛ محمدحسین صنعتی؛ مریم محقق؛ امیر نوروزی


سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) با استفاده از عصاره‌ی آبی اندام‌های هوایی گیاه تلخه (Acroptilon repens L.)

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 640-654

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض پور


بررسی میانکنش نانوذره اکسید آهن (Fe2O3) با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک‌های فلورسانس و دورنگ‌نمایی دورانی

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 685-701

علی ریاحی مدوار؛ علیرضا قاسمی نسب؛ فرشید برزگری دهج؛ زهرا زمانی؛ فاطمه رضائی


بررسی قدرت و مکانیسم‌ فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات پلی‌فنولی تاکسی‌فولین، مورین و کورکومین

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 362-378

افسانه روشن فکر؛ ما‌ئده محلوجی؛ عارفه سیدعربی


به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 183-197

یاسمین خوارزمی خراسانی؛ احمد آسوده


بررسی عملکرد میکروارگانیسم خاکزی مولد آنزیم ارگانوفسفات هیدرولاز درسم زدایی ترکیبات ارگانوفسفره (دیازینون) و ارزیابی خواص کینتیکی آن

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 60-74

محمد حاجی ابوالحسنی؛ عباس صاحبقدم لطفی


مطالعه تاثیر فلز کادمیوم بر فعایت آنزیم پروتئاز باکتری Pseudomonas aeruginosa

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-104

ندا سزاوار؛ داریوش مینایی تهرانی


ارتباط کمی ساختار- فعالیت و داکینگ مولکولی بازدارنده های مشتقات پیرازولین بر سیکلواکسیژناز 2 با استفاده از روش های کموانفورماتیک

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 168-182

مهنوش محمد نظری؛ محمد اسدالهی بابلی


اثرات اسانس مریم گلی (Salvia officinalis) بر القاء آپوپتوز در سلول های سرطان تخمدان رده ی SKOV3

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 489-500

زهرا عادلی؛ زهرا زمانی؛ مجید رجبیان؛ حمید سبحانیان


بررسی اثر عصاره جَفت بلوط بر روند شکل‌گیری تجمعات آمیلوییدی و تجمع-زدایی فیبرهای پروتئین لیزوزیمِ سفیده تخم‌مرغ

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 501-513

معصومه فرامرزیان؛ سیف الله بهرامی کیا


مطالعه برهم­کنش پروتئین آستروپسین A و پاکلی­ تاکسول با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی و معادله پواسون- بولتزمن تطبیقی (APBS)

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 282-298

جابر جهانبین سردرودی؛ میترا دباغ حسینی پور؛ معصومه ایقایی بناب؛ علیرضا راستکار ابراهیم زاده


بررسی الگوهای بیان High temperature requirement A2 (HtrA2) در رده‌ها و بافت‌های سلولی مختلف و تولید آن در میزبان پروکاریوتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 329-341

سمیرا شاطریان؛ سعید نژاوند؛ علی مطاع؛ محمد پاژنگ


بررسی میانکنش ترکیبات فلاونوئیدی بره موم با آنزیم استیل کولین استراز انسانی با استفاده از داکینگ مولکولی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 395-409

صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ حسین لنجانیان


بررسی تاثیر مشتقات 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکوئینون بر روی ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 187-196

سیمین خطایی؛ غلامرضا دهقان؛ سمانه رشتبری؛ مهرداد ایرانشاهی


شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی اسانس سه جمعیت‌ گلپر(Heracleum persicum) از شمال و شمال غرب ایران

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 52-64

مریم رضاپور؛ محمد فتاحی؛ یوبرت قوستا


شناسایی و مقدار سنجی نسبی تغییرات پروتئوم مبتنی بر اشک متاٌثر از بیماری قوز قرنیه

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 77-92

سودابه شفیعی؛ خسرو جدیدی؛ بهروز وزیری؛ خسرو خواجه