موضوعات = میکروبیولوژی
جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 459-468

سارا طالبی؛ علی مخدومی؛ معصومه بحرینی


غربالگری جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 208-218

فاطمه شهرستانی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


شناسایی باکتری استافیلوکوکوس لنتوس SLKr1 به عنوان یک سویه جدید تولید کننده آنزیم کراتیناز

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 44-53

سمیه رحیم‌نهال؛ امیر میمندی‌پور؛ جمال فیاضی؛ مهدی شمس‌ارا؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ علی اصغر کارخانه‌ای؛ حسین طراحی‌مفرد؛ پریسا ونکی


بررسی توانائی تولید هورمون‌های محرک رشد جیبرلین و ایندول اسید استیک در باکتری‌های اندوفیت Pseudomonas fluorescence در سویا رقم L17

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 446-457

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


جداسازی سویه صنعتی ساکارومایسس سرویزیه با قابلیت تحمل بالا به اتانول از کارخانه‌های الکل‌سازی ایران

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 500-510

فرشاد درویشی؛ نوشین ابوالحسن مقدمی


بررسی قارچ‌های سیاه ساکن ‌سنگ آرامگاه کورش کبیر

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 361-369

مهناز قلی پور شهرکی؛ پریسا محمدی


باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران و بررسی توانایی کنترل برخی باکتری‌های گرم منفی بیماریزا

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 370-385

مجتبی محسنی؛ نازلار محمدحسین زاده؛ عبدالصمد کرامت


القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان


تاثیر غلظت های مختلف کانسنگ اورانیوم در فرآیند بیولیچینگ از طریق آنالیز بیان ژن سیتوکروم A1 باکتری اسیدیتیوباسیلوس گونه FJ2

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 187-199

سمانه جهانی؛ فائزه فاطمی؛ سبا میری


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی


تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 174-187

مجتبی محسنی؛ سیده مریم اکرامی


بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-99

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی


مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر SSR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 433-451

خشنود نوراللهی


ارزیابی مولکولی قابلیت تولید سیدروفور در سویه های سودوموناس فلوروسنت، عامل کنترل کننده پوسیدگی ریشه در چغندر قند

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 452-462

جعفر وطن دوست؛ عاطفه شیرزاد؛ علی اکبر جنت آبادی


بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران (Crocus Spp.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 265-273

منصور افشار محمدیان؛ شیرین کردی؛ احمد مشهدی نژاد


بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک Rhizobium leguminosarum bv. viciae بومی ایران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 513-523

هوشنگ خسروی


سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا‌شده از دریای مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 588-598

مجتبی محسنی؛ شیماسادات معقول


جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 352-359

زهرا شجاع؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی


تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 360-370

بهار شهنواز؛ فرشته قاسم زاده


جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 384-394

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری


خالص سازی وتعیین خصوصیات کینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری Serratia marcescens

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-153

28201

لیلا آب خویی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مینا کلاهدوز محمدی؛ فرشته افتخار؛ نیلوفر کرجی؛ فرزانه میرفخار؛ نازنین وزیری تبار


بهینه سازی منبع ازت و میزان اکسیژن محلول برای تولید همزمان اتانول و زایلیتول در کشت همزمان دو مخمر Saccharomyces cerevisiae و Candida tropicalis

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 237-249

28208

امید زاهد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فرامرز خدائیان


بررسی نحوه تاثیر جهش ها بر غیر فعال شدن آنزیم پیرازین آمیداز با شبیه سازی دینامیک مولکولی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 266-278

28211

مهرنوش صفرزاده؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد؛ فرحنوش دوستدار؛ نادر چاپارزاده؛ داود ربیعی فرادنبه؛ احمد یاری خسروشاهی؛ علیرضا محمدپور


قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای آرامگاه کوروش کبیر

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 290-298

28213

نسیم مقبولی بلاسجین؛ پریسا محمدی