کلیدواژه‌ها = درصد بقا و مرگ
توسعه برنامه ای برای بررسی خودکار سمیت ترکیبات زیست فعال با استفاده از آزمون Artemia spp.

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 559-572

فاطمه سلیمی؛ علی متین نژاد؛ هلیا فرخ نیا؛ مینا نصرت زاده