کلیدواژه‌ها = اسپرم
نقش ضد‌اکسیدانتی زیلیتول بر فراسنجه‌های سلولی اسپرم انسانی طی فرایند انجماد- یخ‌گشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

داریوش غلامی؛ رشید علیجانی اردشیر


بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 ) در پاسخ به القاء هورمونی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 611-617

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری