کلیدواژه‌ها = پپتید
تاثیر مشتق های بوسولیک اسید 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) روی ساختار مونومر و دیمر Aβ(1-40) و Aβ(1-42) : نگرش شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا بزرگمهر؛ شهلا بلبلیان؛ علی مرسلی


طراحی مجازی و مدلسازی مولکولی ترکیبات پپتیدی پایدار کننده ساختار چهارتایی گوانین

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 316-331

سید احمد عبادی؛ دارا دستان؛ مریم خزایی


استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش