کلیدواژه‌ها = کاتالاز کبد گاوی
بررسی تاثیر مشتقات 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکوئینون بر روی ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 187-196

سیمین خطایی؛ غلامرضا دهقان؛ سمانه رشتبری؛ مهرداد ایرانشاهی