کلیدواژه‌ها = ذرت
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-90

داور ملازم؛ علی بشیرزاده


جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتری‌های سودوموناس و تأثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 75-86

فاطمه طهماسبی؛ امیر لکزیان؛ کاظم خاوازی؛ علی پاکدین پاریزی