کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: ژربرا
طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 354-369

محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد؛ محمد عبدالهی