کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدانت
تجزیه پروتئوم: شناسایی پروتئین های گیاهی تجمع یافته در روده حشرات کامل Aelia acuminata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

محمد سعادتی


اثر تیمار ترهالوز بر سیستم آنتی‌اکسیدانت جهش‌یافته‌های ntrc و گیاه وحشی آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 359-376

مهناز اقدسی؛ انیسه نوروزی پور؛ حمیدرضا صادقی پور