کلیدواژه‌ها = 16S rRNA
غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

شیوا حسینی؛ داود آزادی؛ عبدالرحیم آب سالان


استفاده از روش 16S Single Specific Primer PCR (16S SSP- PCR) به منظور شناسایی و جداسازی اختصاصی جنس شیگلا

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 584-596

حمیدرضا ملاصالحی؛ نرگس واحدی پور؛ ماهرخ علیمی


جداسازی، شناسایی مولکولی و بهینه سازی تولید آنزیم آمیلاز در اکتینومیست دریایی (Acx1) از خور شادگان

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 445-453

محمدامین شاوردی؛ سهیلا مطرودی؛ باقر یخچالی