کلیدواژه‌ها = فرسودگی زیستی
جداسازی و شناسایی باکتری‌های شیمیوارگانوتروف موجود در سطح آرامگاه کوروش بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ اعظم علی اصغری وشاره؛ عزت عسگرانی؛ ندا شعاعی؛ زهرا فلاحی


مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 145-159

سمیرا بهدانی؛ معصومه بحرینی؛ پریسا محمدی؛ لیلا شکرزاده؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ علی اصغر ثابت جازاری


بررسی قارچ‌های سیاه ساکن ‌سنگ آرامگاه کورش کبیر

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 361-369

مهناز قلی پور شهرکی؛ پریسا محمدی