کلیدواژه‌ها = فرسودگی زیستی
مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 182-192

سمیرا بهدانی؛ معصومه بحرینی؛ پریسا محمدی؛ لیلا شکرزاده؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ علی اصغر ثابت جازاری


بررسی قارچ‌های سیاه ساکن ‌سنگ آرامگاه کورش کبیر

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 361-369

مهناز قلی پور شهرکی؛ پریسا محمدی