کلیدواژه‌ها = زنیان
اثرات القاء پلی‌پلوئیدی بر روی خصوصیات موروفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان (Carum carvi L.)

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 147-160

راحله اکبری؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد و جداکشت بر پینه‌زایی گیاه دارویی زنیان

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-70

بهمن فاضلی نسب؛ زیبا فولادوند


بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 313-327

محسن نیازیان؛ سید احمد سادات نوری؛ مسعود توحیدفر؛ پتر گالوشکا؛ سید محمد مهدی مرتضویان