کلیدواژه‌ها = MTT
بررسی اثرات سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان کولون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 44-59

ندا امانی؛ مهرداد شریعتی؛ رحیم احمدی؛ سعید خاتم ساز؛ مختار مختاری


بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 463-473

کوثر هوشمند؛ احمد آسوده