کلیدواژه‌ها = آگروباکتریوم
بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 313-327

محسن نیازیان؛ سید احمد سادات نوری؛ مسعود توحیدفر؛ پتر گالوشکا؛ سید محمد مهدی مرتضویان


انتقال T-DNA وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura metel L.)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 310-317

28215

طیبه همایی بروجنی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری