کلیدواژه‌ها = PCR-RFLP
بررسی ارتباط چند شکلی کدون 655 ژن her2 با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان-شرقی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 311-319

سیده رقیه تیز مغز؛ ابوالفضل قربانی


تعیین هویت مولکولی انگل لیشمانیا با هدف قرار دادن ژن ITS-rDNAدر بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی در استان سیستان وبلوچستان- ایران

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 54-64

احمد زارع زاده؛ غلامرضا مطلب؛ هادی میراحمدی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C825T در ژن GNB3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 422-429

فاطمه ناطق؛ هاشم یعقوبی؛ کیوان رجبعلیزاده


تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 395-402

محمد رضا محمدآبادی