کلیدواژه‌ها = " سلول استئوبلاست"
بررسی امکان رشد سلول های استخوانی(Saos-2) روی داربست های پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان-آلژینات

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 413-419

حوری نصیرنیا؛ محمدرضا قلمبران؛ امیر میمندی پور؛ منصور بیات