کلیدواژه‌ها = آسپاراژیناز
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده آسپاراژیناز از پساب فراوری سیب‌زمینی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-260

ندا نقابی؛ الهه زاده حسینقلی؛ محمد پاژنگ؛ نادر چاپارزاده


خالص سازی وتعیین خصوصیات کینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری Serratia marcescens

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-153

28201

لیلا آب خویی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مینا کلاهدوز محمدی؛ فرشته افتخار؛ نیلوفر کرجی؛ فرزانه میرفخار؛ نازنین وزیری تبار