کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
طراحی و ساخت نانو هیدرو ژل‌های سه‌بعدی بر پایه پپتیدهای خود آراینده جهت مهندسی بافت‌های نرم

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 524-538

الهه روشنی یساقی؛ مجید تقدیر؛ محمد علی شکرگزار؛ حسین نادری منش