کلیدواژه‌ها = پساب
جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده آسپاراژیناز از پساب فراوری سیب‌زمینی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-260

ندا نقابی؛ الهه زاده حسینقلی؛ محمد پاژنگ؛ نادر چاپارزاده


جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-47

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد


جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 384-394

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری