بیوشیمی
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده آسپاراژیناز از پساب فراوری سیب‌زمینی

ندا نقابی؛ الهه زاده حسینقلی؛ محمد پاژنگ؛ نادر چاپارزاده

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 252-264

چکیده
  -آسپاراژیناز آنزیمی است که اسید آمینه ی آسپاراژین را به آسپارتیک‌اسید و آمونیاک هیدرولیز می‌کند. L -آسپاراژیناز داروئی برای درمان لوکمیا و لنفوما به‌طور اساسی از باکتری‌هایی مانند Escherichia coli وErwina chrysanthemi تولید می‌شود و جستجو برای یافتن منابع جدید برای این آنزیم ادامه دارد. در این تحقیق جداسازی باکتری‌های تولید کننده آنزیم L-آسپاراژینازاز ...  بیشتر

بیوشیمی
2. جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 33-47

چکیده
  پروتئازها از جمله مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که حدود 65 درصد از بازار جهانی آنزیم های صنعتی و حدود 25 درصد از تولید کل آنزیم ها را به خود اختصاص داده‌اند. پروتئازها در صنایع مختلف از جمله افزودنی‌های شوینده‌ها، تیمار فاضلاب، بازیافت نقره و در صنایع غذایی، چرم‌سازی، بازیافت نقره از فیلم‌های عکس برداری با اشعه ایکس و داروسازی ...  بیشتر

میکروبیولوژی
3. جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 384-394

چکیده
  سیانید ترکیبی خطرناک برای موجودات زنده است. ترکیبات سیانیدی به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و موجب آلودگی محیط زیست می‌شود. تجزیه زیستی بهترین روش برای از بین بردن سیانید در پساب صنایع و معادن می‌باشد. جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی از خاک آلوده و مطالعه توانایی آن‌ها در تجزیه سیانید، ...  بیشتر