کلیدواژه‌ها = باسیلوس
بهینه‎ ‎سازی محیط کشت باسیلوس سویه‎ AGh1 ‎‏ جهت تولید آنزیم‎ ‎‏ اندو-4،1-بتا-‏دی-گلوکاناز و تعیین ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

حسن دیبا؛ جعفر همت؛ محسن واعظ


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس به عنوان تولیدکنندۀ آنزیم پکتینازی از مناطق مختلف استان گستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 340-348

رسول محمدی؛ تینا دادگر؛ حمید رضا پردلی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الیکا فرج تبریزی


جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 384-394

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری