کلیدواژه‌ها = تراریخت
القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان


تولید ترکیبات فنلی درکشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 327-335

سعید بیضایی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور