کلیدواژه‌ها = دارورسانی
طراحی و ساخت میکروحامل‌های پلیمری قابل تزریق بارگذاری شده با داروی تیکوپلانین

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 439-450

عطا توکلی؛ شهره مشایخان؛ حسین بنی اسدی؛ ذبیح الله حسن زاده


مطالعه توالی، خاصیت آنتی‌ژنی و ساختار سه بعدی پروتئین های غیراختصاصی ناقل لیپید2 در برنج ایرانی: ارزیابی بیوانفورماتیکی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-222

28206

فاطمه زهرا درویشی؛ مهران میراولیائی؛ رحمان امام زاده؛ مجید متولی باشی؛ محبوبه نظری