کلیدواژه‌ها = تمایز ژنتیکی
بررسی ساختار ژنتیکی سه جمعیت بادام وحشی ((Prunus scoparia

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 105-115

زهرا نورمحمدی؛ ریحانه راستی؛ مسعود شیدایی


تمایز ژنتیکی جمعیت‌های لرگ ( (Lam.) Spach Pterocarya fraxinifolia) در ایران با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 398-408

فاطمه مستاجران؛ حامد یوسف زاده؛ مسلم اکبری نیا