کلیدواژه‌ها = باکتری
معرفی باکتری های مولد بیودمولسیفایر جدا شده از خاک های آلوده به نفت و سنجش عملکرد آن ها در جداسازی آب از نفت

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 452-464

هدی سباتی؛ حسین معتمدی


شناسایی باکتری استافیلوکوکوس لنتوس SLKr1 به عنوان یک سویه جدید تولید کننده آنزیم کراتیناز

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 44-53

سمیه رحیم‌نهال؛ امیر میمندی‌پور؛ جمال فیاضی؛ مهدی شمس‌ارا؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ علی اصغر کارخانه‌ای؛ حسین طراحی‌مفرد؛ پریسا ونکی


بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-99

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی


تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 346-353

ابوالفضل اژدرپور؛ سیدباقر مرتضوی؛ غلامرضا موسوی