کلیدواژه‌ها = تولید پولولاناز
تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 533-545

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی