کلیدواژه‌ها = کشت بافت
انتخاب محیط کشت بهینه برای جوانه‌زنی بذر و کالزایی و تعیین محتوای ساپونین سوسپانسیون سلولی گیاه چوبک (Acanthophyllum sordidum) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

زهرا الماسی؛ جلیل خارا؛ منصور افشار محمدیان


اثر پیش تیمار 2,4-D و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-75

آرزو عزیز خواجه؛ ابراهیم دورانی


بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 152-160

ماندانا صمیمی زاد؛ پریسا جنوبی؛ محمدرضا نقوی؛ الیاس آریا کیا؛ بنیامین یزدانی؛ ابوالحسن شاهزاده فاضلی


القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 252-259

2729

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو