کلیدواژه‌ها = جذب زیستی
مطالعه تغییرات بیان ژن Zrt1 در مخمر ساکارومایسس سرویزیه تحت تاثیر غلظت های مختلف روی در محیط

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 313-328

فروغ سرایی؛ کیومرث امینی؛ اعظم حدادی؛ محدثه لاری پور


بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 179-191

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی