کلیدواژه‌ها = آویشن
تاثیر تداخلی عصاره الکلی بره موم، اسانس آویشن و نانوذرات نقره روی باکتری ها و مخمر کاندیدا آلبیکنز در شرایط آزمایشگاهی , مشاهده

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 176-185

مریم اسکندری نیا؛ سلمان احمدی اسبچین؛ عبدالغفار اونق


جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن‌ها با روش GC-Mass

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 66-74

2717

سید محمود ضایطی؛ احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ حسن مداح عارفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد صالحی پور