کلیدواژه‌ها = توتون
- تولید پپتیدهای نوترکیب پکسیگانان-ایزگانان و پکسیگانان درگیاه توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

الهام عطایی کچویی؛ علی نیازی؛ فرزانه آرام


همسانه‌سازی و بیان موقت و دائم پپتید ضد میکروبی انسانی Cathelicidin LL-37 در توتون و بررسی تاثیر آن روی عامل بیماری شانکر باکتریایی در شرایط In vitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

ابوالفضل افتخاری سیس؛ فاطمه دهقان نیری


تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 579-594

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم


همسانه‌سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 480-490

2647