بیولوژی سلولی
1. ناهنجاری‌های کروموزومی القاء شده توسط فلزات سنگین در گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch)

فاطمه حاج مرادی؛ فاطمه علیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  باتوجه به رشد فزآینده آلاینده ها در محیط زیست، به منظور تعیین اثر تخریبی فلزات سنگین بر کروموزوم ها از انتهای ریشه‌ی گیاهان گلدار استفاده می‌شود. گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch.) از تیره چتریان (َApiaceae) می باشد که دارای اهمیت غذایی و دارویی فراوانی است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر برخی فلزات سنگین مانند سرب، مس و روی در چرخه میتوزی انتهای ...  بیشتر

میکروبیولوژی
2. سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا‌شده از دریای مازندران

مجتبی محسنی؛ شیماسادات معقول

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 588-598

چکیده
  امروزه با توجه به آلودگی گسترده محیط زیست به انواع آلاینده‌ها و فلزات سنگین، استفاده از روش‌های نوین، سریع و با کارایی بالا برای تشخیص آلاینده‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از روش‌های سنجش سمیت نمونه‌های محیطی، استفاده از باکتری‌های نورافشان برای آزمون سنجش سمیت بر اساس مهار بیولومینسانس می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، سنجش سمیت ...  بیشتر

3. بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 179-191

چکیده
  آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین به یکی از جدی‌ترین معضلات زیست محیطی امروز تبدیل شده است. در طی سالیان گذشته روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای پاکسازی فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما اکثر آنها مشکل، گران و انرژی بر هستند. استفاده از میکروارگانیزم‌ها برای جذب فلزات سنگین، می‌تواند جایگزینی مناسب برای این روش‌ها ...  بیشتر

4. تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 508-523

چکیده
  به منظور بررسی میکروبی و برخی فلزات سنگین در اندام هوایی ذرت علوفه‌ای و خاک، پژوهشی با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار شامل آبیاری با آب چاه با کود (W1) و آبیاری با پساب (W2) در تابستان1390 در مزرعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شهرکرد اجرا گردید. نتایج نشان داد که تعداد باکتریهای لاکتوز مثبت، کلی‌فرم کل و مدفوعی در عمق 5-0 سانتیمتری ...  بیشتر