کلیدواژه‌ها = سمیت سلولی
تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده زیست تخریب پذیر بر پایه گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین به عنوان یک سیستم دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

الهام ارکان؛ فرانک آغاز


بررسی تغییرات بیان ژن p53 در سلول‌های ردهA549 )سرطان ریه( و AGS )سرطان معده( تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گونه Nepeta glomerulosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

سپیده صاحبی؛ سیده مهدخت مداح؛ گلاله مصطفوی


مقایسه خواص سیتوتوکسیک اسانس و عصاره سرشاخه های Juniperus excelsa در دو منطقة البرز، بر رده سلولی سرطان ریه A549

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 655-668

سیده مهدخت مداح؛ فرهنگ مراقبی؛ ستاره سرحدی


مطالعه آزمایشگاهی اثرات ضد باکتریایی و سمیت سلولی فراکسیون‌های جدا شده از سم افعی زنجانی

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 256-271

جمیل زرگان؛ فرشید غلامی؛ حسین ثباتی؛ حمیدرضا گودرزی؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ محمدباقر صالحی


مهار سمیت روتنون در مدل سلولی بیماری پارکینسون با عصاره متانولی زیتون‌های ایرانی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 246-256

دینا مرشدی؛ فرهنگ علی اکبری؛ سها پارسافر؛ حسین محمد بیگی؛ فائزه دهقانی عصمت آبادی؛ علیرضا امیری نودیجه


اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی سالن، یک لیگاند رایج در کمپلکسهای وانادیوم

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 367-376

2735

صابر زهری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ آرش عبدالملکی