ژنتیک
1. اثر جایگزینی miRNA-34a در مهار رشد و مهاجرت سلولی و افزایش بیان ژن های کاسپازی در رده سلولی HCT116 سرطان کلون

حبیب عنصری؛ نازنین جعفرپور؛ بهزاد برادران

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1400، ، صفحه 338-352

چکیده
  سرطان کلون به عنوان شایع ترین سرطان دستگاه گوارش، چهارمین علت مرگ و میر در جهان است. بر اساس مطالعات انجام یافته، بیان miRNA-34a (miR-34a) در سرطان کولون کاهش می یابد. هدف این مطالعه، بررسی اثر جایگزینی miR-34a در مهار رشد و مهاجرت سلولی و القای آپوپتوز سلول های سرطان کلون می باشد. در این مطالعه تجربی از سلول‌های سرطانی HCT116 در محیط کشت RPMI1640 استفاده ...  بیشتر

2. اثر سینرژیک عصاره گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) و فیکوسیانین بر القای مرگ برنامه ریزی شده در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(HT-29)

مرجان اربابی؛ حلیمه حسن پور؛ سمیه عرب زاده؛ پروانه مقامی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 278-286

چکیده
  سرطان کولون یکی از مهمترین بدخیمی های شایع و از عوامل عمده مرگ و میر می باشد. امروزه به استفاده از عصاره های گیاهی مانند فیکوسیانین و عصاره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis) در درمان این بیماری توجه بسیاری شده است. در این مطالعه تاثیر سینرژیک عصاره C. colocynthis و ترکیب فیکوسیانین بر رشد رده سلولی سرطان کولون و بیان ژنهای caspase-8 و Bcl2 بررسی شد. پس ...  بیشتر

بیولوژی سلولی
3. بررسی اثر نانوکورکومین دندروزومی بر بیان ژن های POU5F1 و NANOG در رده سلولیCaco-2 سرطان کولون

مرضیه چوری؛ سهراب بوذرپور؛ عبدالوهاب مرادی؛ عیسی جرجانی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 292-301

چکیده
  سرطان کولون چهارمین سرطان شایع می‌باشد. با توجه به شیوع بسیار بالای سرطان و مرگ ناشی از آن، اهمیت پرداختن به پژوهش‌های مرتبط با داروها از جمله ترکیبات موثر در پیشگیری، درمان و جلوگیری از عود و بازگشت سرطان کاملا واضح و آشکار است. کورکومین رنگدانه زرد طبیعی جداشده از ریزوم زردچوبه می‌باشد. کورکومین یک کاندید جدید برای درمان سرطان ...  بیشتر

4. بررسی اثر پروبیوتیکی Bifidobacterium bifidum بر روی رده سلولهای سرطانی CacoII
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 378-385

چکیده
  پروبیوتیکها مکمل خوراکی میکروبی زنده هستند . اثرات مفید مختلفی به پروبیوتیکها نسبت داده می شود. جالب ترین و بحث انگیزترین این اثرات در خصوص اثر پروبیوتیکها بر روی سرطان می باشد. در این تحقیق اثر پروبیوتیکی Bifidobacterium bifidum روی سلولهای سرطانی CacoII (رده سلولی سرطانی روده بزرگ) بررسی شد . برای این کار محیط کشت آبگوشتی MRS از باکتری Bifidobacterium bifidumآماده ...  بیشتر