کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
شناسایی ژن های کلیدی دخیل در سرطان پستان سه گانه – منفی به عنوان نشانگر زیستی مستعد با استفاده از آنالیز داده‌های ترانسکریپتومی توالی یابیRNA مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

پگاه محبوب نیا؛ مصطفی رفیعی پور؛ رضا مهدیان؛ فریناز به فرجام


تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات پلیمری هدفمند حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA در رده سلولیMCF-7 سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

هاشم یعقوبی؛ هادی اسکانلو؛ میلاد داننده باقر آباد؛ ندا فرازی؛ بشیر ندایی شکراب


بررسی اثر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر بیان ژن CDK4 و توانایی تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

منصور الموح؛ محبوبه شیخ بهائی؛ زهیر محمد حسن؛ صادق باباشاه


بهبود اثر ضد توموری پکلی تاکسل توسط پپتید ضد رگ زایی در مدل موشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

مهسا قیاسیان ابیانه؛ سرور رمضان پور؛ سمیه احتشام


مطالعه‌ی القای اتوفاژی و مرگ سلولی در سلول‌های MCF-7 در حضور کوئرستین

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 465-477

شاهرخ صفریان؛ آی سان عرفانی


طراحی و ساخت سامانه میکروفلویدیک به منظور آنالیز کمی مهاجرت سلولی در سطح تک سلولی

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 514-523

محمد قربانی؛ حسین نادری منش؛ حسین سلیمانی؛ عبداله اله وردی


تغییرات بیان ژن آدنوزین دآمیناز (ADA) در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده‌های MCF-7 و MDA-MB-231 و سلول‌های رده نرمال MCF-10A تیمار شده با عصاره شیرین بیان

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 230-236

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ امیر شیرزاد


نقش سلولهای بنیادی سرطانی در افزایش ریسک ابتلاء به متاستاز و کاهش میزان بقای افراد مبتلا به سرطان پستان

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 365-377

26311