کلیدواژه‌ها = آپوپتوز
اثر دارویی نانوذرات طلای کوت شده با 6-جینجرول بر سطح هیپوکامپی فاکتور رشد عصبی،فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز،آسیب اکسیداتیو DNA وشاخص های آپوپتوزی در موش های صحرائی متاثر از نانوذرات طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

قاسم مجدی یزدی؛ غلامحسن واعظی؛ ویدا حجتی؛ محمد محمدزاده


بررسی تغییرات بیان ژن p53 در سلول‌های ردهA549 )سرطان ریه( و AGS )سرطان معده( تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گونه Nepeta glomerulosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

سپیده صاحبی؛ سیده مهدخت مداح؛ گلاله مصطفوی


استخراج و غربالگری محاسباتی پپتیدهای فعال‌کننده آپوپتوز از شیر با هدف بهینه‌سازی درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

الناز چیت ساززاده؛ فرزانه محمدی فارسانی؛ محمد رضا گنجعلی خانی


بهبود اثر ضد توموری پکلی تاکسل توسط پپتید ضد رگ زایی در مدل موشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

مهسا قیاسیان ابیانه؛ سرور رمضان پور؛ سمیه احتشام


مقایسه خواص سیتوتوکسیک اسانس و عصاره سرشاخه های Juniperus excelsa در دو منطقة البرز، بر رده سلولی سرطان ریه A549

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 655-668

سیده مهدخت مداح؛ فرهنگ مراقبی؛ ستاره سرحدی


مطالعه‌ی القای اتوفاژی و مرگ سلولی در سلول‌های MCF-7 در حضور کوئرستین

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 465-477

شاهرخ صفریان؛ آی سان عرفانی


بررسی الگوهای بیان High temperature requirement A2 (HtrA2) در رده‌ها و بافت‌های سلولی مختلف و تولید آن در میزبان پروکاریوتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 329-341

سمیرا شاطریان؛ سعید نژاوند؛ علی مطاع؛ محمد پاژنگ


اثرات عصاره آبی و اتانولی گل محمدی (Rosa damascena mill L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 299-309

28214

کتایون میمندی؛ محمد مهدی یعقوبی


بررسی اثرات سلولی آنتی باکتریهای سولفاتیازول و سولفاستامید بر روی سلولهای سرطان سینه (رده‏ سلولی T-47D)

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 532-549

26412


بررسی اثر مشتقات پکتینی در القای مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 186-199

2624