کلیدواژه‌ها = پپتیدهای فعال‌زیستی
مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-77

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده