کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
ارزیابی اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت‌های ترشحی و عصاره سلولی بیفیدوباکتریوم‌های جداسازی شده از محصولات لبنی بر رده سلولی سرطان کولون (SW1116) و نرمال کلیه (HEK 293)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مریم ثریا؛ الهام معظمیان


جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 459-468

سارا طالبی؛ علی مخدومی؛ معصومه بحرینی


شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از سرکه سیب

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 106-113

صابره نوری؛ سنبل ناظری؛ پرهام حسینی


بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 409-423

نازنین غلامپور فاروجی؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ سمانه دولت آبادی


بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 416-425


بررسی اثر پروبیوتیکی Bifidobacterium bifidum بر روی رده سلولهای سرطانی CacoII

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 378-385