کلیدواژه‌ها = سرطان تخمدان
اثرات اسانس مریم گلی (Salvia officinalis) بر القاء آپوپتوز در سلول های سرطان تخمدان رده ی SKOV3

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 544-558

زهرا عادلی؛ زهرا زمانی؛ مجید رجبیان؛ حمید سبحانیان


بررسی ارتباط چند شکلی کدون 655 ژن her2 با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان-شرقی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 311-319

سیده رقیه تیز مغز؛ ابوالفضل قربانی