نویسنده = فاطمه سعید نعمت پور
تغییرات بیان ژن آدنوزین دآمیناز (ADA) در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده‌های MCF-7 و MDA-MB-231 و سلول‌های رده نرمال MCF-10A تیمار شده با عصاره شیرین بیان

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 230-236

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ امیر شیرزاد


مقایسه بیان ژن Rboh در هندوانه زراعی (Citrullus lanatus) و هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 399-408

نسرین صلاحی؛ زهرا سلیمانی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


تولید ترکیبات فنلی درکشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 327-335

سعید بیضایی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور