نویسنده = رضا درویش زاده
شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 579-594

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم


تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 451-464

رضا درویش زاده؛ علیرضا پیرزاد


ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 438-447

فرامرز هوشیار دل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی