بیوشیمی
1. بهینه سازی آماری تولید سلولاز به وسیله باسیلوس آرئوس سویه AV10 با روش تخمیر حالت جامد ضایعات سلولزی و تعیین خصوصیت نسبی آن

فاطمه آزادیان؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 409-420

چکیده
  سلولازها یکی از مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی برای اکثر فرآیندهای تبدیل زیستی هستند. در این مطالعه باسیلوس آرئوس به عنوان بهترین باکتری‌ ترموفیل تجزیه‌کننده سلولز از چشمه آب‌گرم گروه در کرمان جداسازی و شناسایی شد. این باکتری بر اساس تست‌های میکروبی- بیوشیمیایی و توالی‌یابی ژن rRNA S16 به عنوان باسیلوس آرئوس شناخته شد. شرایط تولید آنزیم ...  بیشتر

بیوشیمی
2. شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 198-208

چکیده
  مالونونیتریل CH2(CN)2، یک ترکیب دی‌نیتریلی با ساختار خطی است که در تولید علف‌کش‌ها، داروهای ضد سرطان و رنگ‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعه حاضر، باکتری‌های هیدرولیز کننده مالونونیتریل با استفاده از محیط کشت MM1 (mineral salts medium) حاوی 1 درصد مالونونیتریل از نمونه فاضلاب جمع آوری شده و به دو روش بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. ...  بیشتر

بیوشیمی
3. جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 33-47

چکیده
  پروتئازها از جمله مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که حدود 65 درصد از بازار جهانی آنزیم های صنعتی و حدود 25 درصد از تولید کل آنزیم ها را به خود اختصاص داده‌اند. پروتئازها در صنایع مختلف از جمله افزودنی‌های شوینده‌ها، تیمار فاضلاب، بازیافت نقره و در صنایع غذایی، چرم‌سازی، بازیافت نقره از فیلم‌های عکس برداری با اشعه ایکس و داروسازی ...  بیشتر