نویسنده = رابعه خوشنویس زاده
تهیه انواع فرمولاسیونهای لیپوزومی پیپراکتام و بررسی اثر ضد میکروبی بر Pseudomonas aeruginosa

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 527-541

حمیده میرزاخانلو؛ رابعه خوشنویس زاده؛ شهره زارع کاریزی