نویسنده = غلامحسین حق نیا
بهینه‌سازی عوامل تغذیه ای و رشدی برای تشکیل گلوله های قارچ پلوروتوس استراتوس

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 18-33

آیدا معدنی ملاک؛ امیر لکزیان؛ الهام خداوردی؛ غلامحسین حق نیا