نویسنده = لیلا زرندی میاندوآب
مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-77

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده


تجزیه و تحلیل آماری پپتیدهای ضدسرطان گیاهی با استفاده از محیطR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 312-324

لیلا زرندی میاندوآب؛ الهه زاده حسینقلی