نویسنده = صفا لطفی
بررسی محتوای فنول و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌کولین‌استرازی نمونه‌های بره موم جمع آوری شده از سه منطقه استان کرمان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-14

شهناز فتحی هفشجانی؛ صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار


بررسی میانکنش ترکیبات فلاونوئیدی بره موم با آنزیم استیل کولین استراز انسانی با استفاده از داکینگ مولکولی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 322-337

صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ حسین لنجانیان


تعیین ساختار سوم پروتئین HMGB4 انسانی با استفاده از دو روش مبتنی بر هومولوژی مدلینگ

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 521-532

صفا لطفی؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار