نویسنده = مسعود سلیمانی
تهیه هیدروژل درجا تشکیل شونده آنزیمی از کتیرای اصلاح شده شیمیایی برای مهندسی بافت غضروف

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 297-310

مسلم توکل؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مسعود سلیمانی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ آتنا حاجی زاده


بررسی میزان اتصال و رشد سلول های فیبروبـلاست انسانی بر روی بستـر تهیه شده از ترکیبات پلیمری (مت)آکریلاتی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 351-364

مسلم صدقی؛ حسین نادری منش؛ مسعود سلیمانی