نویسنده = علی جلیل سرقلعه
بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 492-509

مونا خلقی؛ ناهید نوری؛ جلال رستم زاده؛ علی جلیل سرقلعه؛ فرید حیدری


پویش کل ژنومی برای شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با انتشار متان در گاو با استفاده از تراشه 30K

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 65-76

علی جلیل سرقلعه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مهدی ساعتچی؛ یونس میار